Voorwaarden

Voorwaarden Healingpraktijk De Gouden Zon

Voor alle diensten

Healingpraktijk De Gouden Zon vervult diensten die een aanvulling op de reguliere geneeskunde zijn.

Healingpraktijk De Gouden Zon vraagt je altijd de adviezen en voorschriften van reguliere artsen en specialisten op te volgen en hun eventueel voorgeschreven behandelmethoden strikt na te leven. Healingpraktijk De Gouden Zon zal nooit adviseren voorgeschreven medicatie te verminderen, een hoeveelheid te verminderen of hiermee te stoppen.

De client dient zelf te beoordelen of hij of zij geestelijk en lichamelijk in staat is een behandeling van Healingpraktijk De Gouden Zon te volgen. Healingpraktijk De Gouden Zon aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van een behandeling.

Aanvullende Gezondheidszorg
De werking van deze alternatieve behandel- of onderzoeksmethoden, training of therapie is nog niet algemeen aanvaard wetenschappelijk bewezen. Deze behandelingen bieden dan ook geen vervanging van reguliere gezondheidszorg, maar het kan er wel een aanvulling of ondersteuning van zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met je behandelend arts of specialist. En raadpleeg je zorgverzekeraar voor duidelijkheid over vergoedingen.


Aanvullend voor de dienst Metafysieke Zelfgenezing
De workshop MetaFysieke Zelfgenezing is een workshop, waarin de werking en toepassing van de zelfgenezing in de vorm van kennis, oefeningen, een oplossing en handvatten worden aangereikt aan de cliënt, waarmee de cliënt zelf aan de slag kan gaan om deze te gaan toepassen. Healingparktijk De Gouden Zon verzorgt de kennis en eventuele inzichten. De cliënt zal zelf moeten (en kan via deze methode alleen zelf) zorg dragen voor de genezing van zijn / haar lichamelijke klacht(en) door toepassing van de geleerde methode. Healingpraktijk De Gouden Zon draagt NIET zorg voor de genezing van de klacht van de cliënt. Healingpraktijk De Gouden Zon kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor manier waarop de cliënt het geleerde toepast, voor het resultaat van dit zelfgenezingsproces of voor het wel of niet realiseren van de (zelf)genezing van de lichamelijke klacht van de cliënt.

In de beleving van Healingpraktijk De Gouden Zon kan genezing op basis van de Metafysische Werkingen van het Lichaam een vervanging van de reguliere geneeskunde worden, maar dat is pas als de client een volleerd beoefenaar van deze manier van helen is. Dit laatste puur ter beoordeling en onder de verantwoordelijkheid van de cliënt. Healingpraktijk De Gouden Zon zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor die beoordeling. Tot het moment dat de cliënt een volleerd beoefenaar is geworden (wederom ter beoordeling en onder de verantwoordelijkheid van de cliënt) is deze manier van genezen een mooie aanvulling op de reguliere geneeskunde en de door jouw huisarts of specialist voorgeschreven behandeling.


Aanvullend voor de dienst Reiki
Mensen die anti-afweermedicatie (= auto-immuun-medicatie) gebruiken na een orgaantransplantatie zal Healingpraktijk De Gouden Zon geen reiki behandeling geven omdat de energie het getransplanteerde orgaan als niet-lichaamseigen materie herkent en de afweer hiertegen zal versterken. Je begrijpt dat dit niet wenselijk is. Wanneer je je opgeeft voor een behandeling is het belangrijk dat je je hiervan bewust bent en tevens Healingpraktijk De Gouden Zon informeert over het gebruik van deze medicatie.

Mensen die een pacemaker (voor hun hart) hebben, zullen wij geen Reikibehandeling 'Op Afstand' geven, aangezien de Reiki energie een verschil in ritme kan veroorzaken, waardoor de pacemaker van ‘slag’ kan raken. Wanneer je je opgeeft voor een behandeling is het belangrijk dat je je hiervan bewust bent.

Healingpraktijk De Gouden Zon is niet verantwoordelijk voor de invloed die een Reiki 'Op Afstand' en Reiki 'inPraktijk' behandeling heeft op je lichaam en geest. Reiki is liefdevolle energie en zal daar haar werk doen waar het nodig is.


Beroepsgeheim

Mijn ethiek (en die van Reiki) houdt in dat ik mij te allen tijde bewust ben van het beroepsgeheim en dat dus de door jou verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld wordt.


Hilversum, vw1-0_180603