Disclaimer

Disclaimer

Website

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Fouten, in de gegevensverwerking, kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Hiervoor kan Healingpraktijk De Gouden Zon niet aansprakelijk gesteld worden.

Healingpraktijk De Gouden Zon sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Healingpraktijk De Gouden Zon te kunnen raadplegen. De informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle teksten op deze site zijn eigendom van Healingpraktijk De Gouden Zon. Niets daarvan mag gekopieerd en gebruikt worden zonder mijn schriftelijke toestemming. Onder de teksten die niet van Healingpraktijk De Gouden Zon zijn staat de bron of auteur vermeld.
Direkt doorlinken naar afbeeldingen op deze site is verboden want dat gaat ten koste van de bandbreedte.

Mocht er per ongeluk info of een plaatje opstaan wat u herkent als uw eigendom zonder bron-vermelding mail me dan via  contact.
Ik zal dan alsnog de auteur vermelden of het betreffende object verwijderen van de site. Voeg een legaal bewijs bij van je recht van verwijdering.

© Peter Bonarius (Healingpraktijk De Gouden Zon)

Hilversum, dc1-0_180602