Waarom de naam De Gouden Zon?

                                                                            Healingpraktijk De Gouden Zon


Ik heb om diverse redenen gekozen voor de naam Healingpraktijk De Gouden Zon.


13 Chakra's
Ik heb in eerste instantie gekozen voor de naam De Gouden Zon, omdat de Gouden Zon binnen het huidige 13-voudige chakra systeem van de kosmische mens (binnen het Aquariustijdperk, waar de aarde sinds het einde van de 20ste eeuw in over is gegaan) het symbool van het 9e chakra is, de hypofysechakra. Voorheen was dit het 6e chakra (in het Vissentijdperk, voor het Aquariustijdperk). Dit is ook goed terug te lezen in het boek van "Over 13 Chakra's gesproken" van Sonia Bos en op www.aquariusacademie.nl.

Ter verduidelijking: Chakra’s zijn wielen, energieknooppunten die de kosmische energie op correcte wijze van een bepaald bewustzijnsgebied naar een lager bewustzijnsgebied vertalen. Hierdoor zal de kosmische energie via diverse chakra’s tot in de stof kunnen doordringen en kan deze door de mens in zijn dagelijkse bewustzijn worden waargenomen. Een chakra is dus een kosmische transformator die energie vertaald van een hoger bewustzijnsgebied naar een gebied met een lagere bewustzijnsfrequentie. Dit kan ook omgekeerd worden. Via de chakra’s heeft de stoffelijke mens daardoor toegang tot zijn hogere geestelijke gebieden en kan het zichzelf via deze weg bedienen van de fijnere liefdevolle en helende energie die daar aanwezig is en daarmee zichzelf zelfbewuster en gezonder maken.


Individuele Leven
Het symbool van het 9e chakra, De Gouden Zon (een strakke, niet in beweging zijnde zon), vervult daarbij al het individuele leven dat door hem wordt aangeraakt. 

Daarmee komen we dus bij de eerste reden voor de keuze voor deze naam, omdat ik namelijk ook hoop de individuele cliënt die op mijn pad komt, te kunnen helpen met het vervullen en verrijken van zijn / haar individuele leven op weg naar een aangenamer, gezonder en zelfbewuster leven. 

Zelfreflectie
Het voorheen 6e chakra, ook wel bekend als ons “derde oog”, zit (net als het 9e chakra) tussen beide wenkbrauwen (iets hoger). Dit 6e chakra had als eigenschap zich te richten op zelfreflectie. 

En met name dat deel (zelfreflectie) kan goed door mijn cliënten gebruikt worden binnen mijn diensten workshop MetaFysieke Zelfgenezing en Coaching. Daarnaast zal de cliënt door middel van mijn dienst Reiki ook meer bewust worden van zichzelf en daarmee ook meer tot zelfreflectie kunnen komen.

Inzicht
Daarnaast bevat  de geestelijke kwaliteiten van het 9e chakra binnen het 13-voudige chakra systeem onder andere Inzicht en Universeel Inzicht.

Inzicht is het vermogen om vanuit een zelfbewustheid meer over jezelf en het leven te ontdekken en daar vanuit conclusies te trekken, die jou verder brengen in jouw leven. Je kunt dit inzicht verkrijgen door naar jezelf te ‘luisteren’. Met luisteren wordt hierbij bedoeld dat je je gewaar wordt van jezelf door middel van jouw zintuigen (horen, voelen, zien, proeven etc) en door je bewust te worden van hoe jij bent in enig moment.

Ook juist deze bewustwordingen en inzichten zijn een wezenlijk onderdeel van de diensten die ik aanbied binnen mijn healingpraktijk.

Universeel Inzicht is het besef dat je na je dood door blijft leven en dat de acties en gedragingen die je in dit leven neerzet meegenomen worden naar het leven na dit leven. Het besef dat er 1 leven is en dat iedereen één is en dat iedereen iedereen is en dat elke situatie die jij ervaart een situatie is die je zelf in jouw leven gecreëerd hebt en dat je daar dus verantwoording voor draagt. Iedereen die jij ontmoet of een ervaring mee hebt (postief en negatief) heb jij zelf in jouw leven gecreëerd, door jouw eerdere gedrag, denken, voelen, herinneringen en (on)bewustzijn. Dus in feite wordt je in iedere situatie herinnerd aan hoe jij zelf bent (geweest of zelfs wordt) en hoe jij omgaat met deze situatie bepaald hoe jij in de toekomst die ervaring opnieuw krijgt. Want zo werkt karma, wat je geeft (aan het universum / het leven) door middel van gedrag of uitstraling (van energie),  dat krijg je terug.

En aangezien ik mij bewust ben van dit Universele Inzicht en er ook naar tracht te leven, past de naam De Gouden Zon ook zeer goed bij mijn persoon.

Veel van het bovenvermelde is terug te vinden in het boek van Sonia Bos "Over 13 chakra's gesproken" en op www.aquariusacademie.nl.

Kracht van de Zon
Het derde punt van mijn uitwijding over de keuze voor de naam De Gouden Zon betreft Reiki. In het Japans (waar de oorsprong van Reiki ligt) betekent Reiki letterlijk “Universele Levensenergie”. Waarbij Rei staat voor 'Universele' en Ki staat voor 'Levensenergie'. Het wordt echter ook wel aangeduid met de naam "Kracht van de Zon". 

En met name ook deze aanduiding kan je de terugvinden in de naam van de praktijk.

Goud
Tot slot heeft de kleur goud ook nog een betekenis, die van invloed is op de keuze van mijn praktijknaam. Goud is de kleur van de spirituele leraar en deze wil de lagere persoonlijkheid transformeren tot het hoogste dat bereikt kan worden en hij wil anderen helpen hetzelfde te doen. De lagere persoonlijkheid kan in deze gezien worden als de ziekte of lichamelijke klacht die onderontwikkeld is en vraagt om aandacht om te worden tot een hogere Zelf (transformatie tot het hoogste dat bereikt kan worden) namelijk een gezond en geheeld lichaam. De spirituele leraar wil daarbij de ander (de cliënt) helpen zichzelf te leren om dat hoogst haalbare zelf tot stand te brengen, namelijk zichzelf helen (genezen).

Dat doe ik binnen de workshop MetaFysieke Zelfgenezing, waarin ik de cliënt (jou) dus leer zichzelf te genezen van lichamelijke klachten. Zodoende kan dus ook de betekenis van de kleur goud terug gevonden worden in de naam van mijn Healingpraktijk De Gouden Zon.

Tips, nieuws en aanbiedingen ontvangen?