Klachtenregeling Healingpraktijk De Gouden Zon

Klachtenregeling Healingpraktijk De Gouden Zon

Een goed contact met uw behandelaar / coach van Healingpraktijk De Gouden Zon vinden wij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de behandelaar / coach van Healingpraktijk De Gouden Zon. 

Ik hoor graag van u
Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan zou ik graag vóórdat u een klacht indient met u het gesprek aangaan om te kijken of wij gezamelijk tot een oplossing kunnen komen. Ik zal uw klacht uiteraard serieus nemen en ik zal mijn best doen om tot een passende oplossing met u te komen. 

Ik vraag u daarom vriendelijk om, voordat u een klacht indient, met mij uw bezwaar te bespreken.

U kunt mij bereiken via het telefoonnummer 035-6834039 of 06-51430922.

Spreek bij geen gehoor uw boodschap in op het antwoordapparaat, dan neem ik binnen 5 dagen contact met u op.

Schriftelijk een klacht indienen
Mocht u toch van mening blijven dat u onzorgvuldig bent behandeld of dat bepaalde zaken beter hadden gekund, dan kunt u een klacht indienen bij Healingpraktijk De Gouden Zon. Dit dient u dan schriftelijk te doen: via de post of via email (klik hier voor contactgegevens).

Zodra u een officiële schriftelijk klacht heeft ingediend bij Healingpraktijk De Gouden Zon (Peter Bonarius) kunt u binnen 6 weken (max. 10 weken) een schriftelijk oordeel van Healingpraktijk De Gouden Zon terugverwachten. Hierin zal, naast het oordeel van Healingpraktijk De Gouden Zon, tevens de schriftelijke uiting van de klacht, de termijn van behandeling en de contactgegevens van de gratis klachtenfunctionaris vermeld worden (deze zijn mede in de hieronder te downloaden folder vermeld).

In de ondervermelde te downloaden folder staat nogmaals summier vermeld wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.Onpartijdige Geschillencommissie

Indien u via uw behandelaar / coach van Healingpraktijk De Gouden Zon of via de Klachtenfunctionaris van SoloPartners niet tot een bevredigende oplossing heeft kunnen komen en u wilt een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit tenminste 3 onafhankelijke leden. De Geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De Geschillencommissie kan daarbij een bindende uitspraak doen welke maatregelen Healingpraktijk De Gouden Zon dan dient uit te voeren.

Het Regelement Geschilleninstantie Zorggeschil kunt u hieronder downloaden: